48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie