48f1223c0c593435a8be6775da738e1b XL

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

SP52452018KL_ogloszenie_wynikow