Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie wyników