90e4574ba672d4d34fc6640b601fb5ae XL

Ogłoszono przetarg na rozbudowę budynku szkolnego w Gołębiu

Urząd Gminy Puławy poszukuje wykonawcy rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu. Przetarg został ogłoszony w poniedziałek, 29 lutego br. a termin składania ofert upływa 15 marca.

Budynek szkolny w Gołębiu w obecnej chwili posiada zbyt małą salę gimnastyczną, która z racji ograniczonych gabarytów jest niewystarczająca do potrzeb edukacji sportowej uczących się dzieci. Niewystarczająca jest również liczba sal lekcyjnych w stosunku do ilości uczniów. W ubiegłym roku na zamówienie Urzędu Gminy została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa. Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją Starosty Puławskiego a pozwolenie na budowę stało się ostateczne w dniu 07.01.2016 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia inwestycji:

Na parterze budynku zlokalizowano: sekretariat, pokój dyrektora Szkoły Podstawowej, pokój dyrektora Gimnazjum, pokój nauczycielski, bibliotekę z czytelnią, wc damskie, wc męskie, wc dla niepełnosprawnych, dwie szatnie, portiernię, kotłownię, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i pomieszczenie gospodarcze. Parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo z poziomu terenu. W celu połączenia parteru i piętra zastosowano platformę do komunikacji pionowej dla osób niepełnosprawnych.

Projektowana sala gimnastyczna posiada plac do gry o wymiarach 15mx28m. Salę wyposażono w kosze do gry w piłkę koszykową opuszczane, podwieszane do konstrukcji dachu oraz słupki do mocowania siatki do gry w siatkówkę oraz w drabinki gimnastyczne. Sala przewidziana jest do podziału kotarą na dwie niezależne części do zajęć sportowych. W bryle Sali przewidziano przebieralnie dla uczniów wraz zapleczami sanitarnymi, szatnię dla osób niepełnosprawnych wraz z sanitariatem, pomieszczenie trenera. Na zapleczu sali umiejscowiono magazynek sprzętu sportowego, scenę, która jest oddzielona od sali za pomocą ścianki mobilnej, przebieralnię do obsługi sceny. Widownia sali gimnastycznej z 215 miejscami siedzącymi.

Na piętrze budynku zlokalizowano 5 nowych sal dydaktycznych (w tym: 2 klasopracownie z zapleczami i 1 pracownia komputerowa z zapleczem), wc damskie, wc męskie, wc dla niepełnosprawnych, wc dla nauczycieli, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie magazynowe, magazyn na scenografię oraz wejście na widownię.

Zaprojektowano również drogę wewnętrzną z placem manewrowym oraz chodniki piesze. Wzdłuż traktu pieszego zaprojektowano lampy oświetlenia zewnętrznego.

W istniejącym budynku szkoły zaprojektowano m.in. likwidację klatki schodowej i wykonanie nowej na zewnątrz budynku, osadzenie dodatkowych biegów schodowych komunikujących piętro ze strychem budynku, zmianę przeznaczenia niektórych pomieszczeń, instalację hydrantową.

Dane liczbowe budynku szkoły

                                                                       przed rozbudową                   po rozbudowie

KUBATURA                                                              2 873,00 m3                13 321,00 m3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA                               1 018,92 m2                3 229,00 m2