Ogólnopolskie Uliczno-Przełajowe Biegi Niepodległości

Wójt Gminy Puławy objął patronatem honorowym Ogólnopolskie Uliczo-Przełajowe Biegi Niepodległości, organizowane w dniu 11 listopada 2013 r. przez Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Jest to impreza z ponad XX – letnią tradycją, która rokrocznie gromadzi na starcie kilkuset uczestników nie tylko z naszego regionu ale całego kraju i zagranicy, a przedział wiekowy startujących waha się od 3-4 lat do ponad 70 lat.