37dea8ffa708832462f007913262f3b1 M

Ostrzeżenie 1 stopnia przed burzami z gradem

Ostrzeżenie 1 stopnia przed burzami z gradem.
Obszar: województwo lubelskie.
Ważność: od 27.08.2017, od godz. 13:00, do 27.08.2017, do godz. 20:00.
Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo: 80% (burze z gradem).
Uwagi: brak.
Czas wydania: 27.08.2017, godz. 09:21.
Synoptyk: Mateusz Barczyk.
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie IMGW PIB.

W związku z tym zaleca się:

1. obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez rozgłośnie radiowe, portale internetowe i stacje telewizyjne;
2. ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu, aż do ustąpienia zjawiska. Jeżeli burzy towarzyszyć będzie gradobicie lub intensywna ulewa, odsunąć się od okien. Wyłączyć zbędne w danej chwili odbiorniki prądu;
3. zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną wysokie i stare drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji;
4. sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego toczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie;
5. będąc na zewnątrz budynku:
– nie stawać pod pojedynczym, wysokim drzewem,
– nie stawać w pobliżu wysokiego masztu bądź komina,
– nie stawać w pobliżu zwisających przewodów elektrycznych lub pod linią wysokiego napięcia,
– przebywając na szczytach wzniesień, natychmiast zejść w obniżenia terenu,
– natychmiast zaprzestać kąpieli i uprawiania sportów wodnych na odkrytych akwenach,
– przebywając w terenie otwartym w centrum burzy, przykucnąć w zagłębieniu terenu z twarzą zwróconą ku dołowi i ze złączonymi stopami;
6. podróżując samochodem, zjechać na parking lub pobocze drogi z dala od pojedynczych drzew, masztów i linii energetycznych, tablic reklamowych i wysokich kominów. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu. Bezwzględnie nie opuszczać wnętrza pojazdu, sprawdzając jedynie, czy drzwi i okna są szczelnie zamknięte. Po wznowieniu podróży, unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi;
7. podczas występowania wyładowań atmosferycznych, przerwać prowadzenie rozmów przez telefon stacjonarny i komórkowy;
8. otoczyć opieką zwierzęta domowe cierpiące na stany lękowe wywoływane m.in. przez wyładowania atmosferyczne;
9. jeżeli burzy towarzyszy długotrwały intensywny opad deszczu, a dom znajduje się w strefie zalewowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie rzek (strumieni), być
w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem;
10. biwakując w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzek i jezior, natychmiast przenieść obóz w bezpieczne, położone wyżej miejsce;
11. w przypadku natrafienia na osobę rażoną piorunem, posiadając wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, w pierwszej kolejności powiadomić pogotowie ratunkowe (112 lub 999), a następnie podjąć akcję reanimacyjną;
12. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą;
13. szukając pomocy, dzwonić na numer alarmowy „112” lub wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), albo policję (tel. 997).