37dea8ffa708832462f007913262f3b1 M

Ostrzeżenie 1 stopnia przed silnym wiatrem

Ostrzeżenie 1 stopnia przed silnym wiatrem.
Obszar: województwo lubelskie.
Ważność: od 23.12.2017 od godz. 23:00 do 24.12.2017 do godz. 10:00.
Przebieg: prognozuje się wystąpienie dość silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo: 80% (silny wiatr).
Uwagi: brak.
Czas wydania: 23.12.2017 godz. 10:56.
Synoptyk IMGW-PIB: Michał Jaworski.
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie.

W związku z powyższym zaleca się:

1. obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne oraz zamieszczane na portalach internetowych,
2. zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr,
3. zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
4. nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków,
5. ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie na zewnątrz budynków, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami, schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków,
6. sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie,
7. podróżując samochodem, zachować szczególną ostrożność wyjeżdżając na otwartą przestrzeń z terenu zabudowanego i z lasu,
8. w przypadku uszkodzeń sieci elektroenergetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze,
9. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą,
10. szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.