37dea8ffa708832462f007913262f3b1 M

Ostrzeżenie 2 stopnia przed upałem

Ostrzeżenie 2 stopnia przed upałem.
Obszar: województwo lubelskie.
Ważność: od 2017-07-30 12:00:00 do 2017-08-04 19:00:00.
Przebieg: prognozuje się: w dzień 30.07 i 31.07 temperaturę maksymalną od 29°C do 32°C, temperaturę minimalną w nocy 30/31.07 i 31.07/01.08 od 18°C do 21°C. W dzień 01.08 temperatura maksymalna od 31°C do 34°C, temperatura minimalna w nocy 01/02.08 od 20°C do 22°C. W dzień 02.08 temperatura maksymalna od 33°C do 36°C, temperatura minimalna w nocy 02/03.08 od 18°C do 20°C. W dzień 03.08 i 04.08 temperatura maksymalna od 28°C do 31°C, temperatura minimalna w nocy 03/04.08 od 20°C do 22°C.
Prawdopodobieństwo: 80% (upał).
Uwagi: brak.
Czas wydania: 2017-07-29 21:16:00.
Synoptyk: Jakub Gawron
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie IMGW PIB.

W związku z powyższym zaleca się:

1. obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe, portale internetowe i stacje telewizyjne;
2. utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń, głównie poprzez stosowanie żaluzji, zasłon oraz urządzeń klimatyzacyjnych;
3. sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie;
4. w godzinach od 10.00 do 17.00, ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub osłoniętych przed nasłonecznieniem miejsc pobytu;
5. przebywając na zewnątrz unikać miejsc nasłonecznionych. Zakładać na siebie luźno dopasowane ubiory najlepiej w jasnych kolorach. Chronić głowę przed nasłonecznieniem. Szczególną uwagę zwracać na samopoczucie dzieci, osób starszych i osób z widocznymi problemami zdrowotnymi;
6. pozostawiając samochód na odkrytym parkingu, nie pozostawiać w jego wnętrzu zamkniętych dzieci, osób starszych i zwierząt;
7. spożywać zbilansowane, lekkie posiłki;
8. pić regularnie duże ilości soków naturalnych i niegazowanej wody mineralnej;
9. unikać spożywania napojów alkoholowych;
10. korzystając z wypoczynku nad wodą, unikać miejsc nasłonecznionych; nie schładzać raptownie ciała;
11. prowadząc pojazdy mechaniczne, mieć świadomość zwolnionej reakcji na zdarzenia nagłe; odbywać częstsze postoje w zacienionych miejscach oraz spożywać duże ilości napojów;
12. bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
13. wyłączyć zbędne odbiorniki prądu;
14. w przypadku wprowadzenia obowiązku racjonowania zużycia wody, zgromadzić niezbędne zapasy przeznaczone na własne potrzeby;
15. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i służby medyczne, a głównie tym dyspozycjom, które odnoszą się do profilaktyki zdrowotnej oraz ograniczeń zużycia wody;
16. szukając pomocy, korzystać z telefonu alarmowego „112” lub wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) i straż gminną (miejską) (tel. 986).