ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne!

Data i godzina wydania: 26.07.2021 – godz. 13:54

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:117

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

 

Ważność: od godz. 14:00 dnia 26.07.2021 do godz. 04:00 dnia 27.07.2021

Obszar: zlewnie: Wieprza, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Bugu po Krzyczew  (lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

(+48) 12 639 81 40; 503 112 140

IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14