ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody!

Data i godzina wydania: 20.06.2022 – godz. 10:43
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 85
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 20.06.2022 do godz. 05:00 dnia 21.06.2022
Obszar: Zlewnia Wieprza oraz Bugu po Krzyczew (lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).