c261bce6c425e0aa4e6ea1199a68214d M

Otwarcie nowej drogi w Jaroszynie

W piątek, 10 listopada 2017 r., przy udziale mieszkańców i przedstawicieli samorządu gminnego, nastąpiło otwarcie zmodernizowanego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaroszynie. Nawierzchnia asfaltowa pokryła odcinek o długości 653 m i szerokości 3 m.

Wykonawcą robót była firma „WOD-BUD” Sp. z o.o. z Kraśnika, a ich wartość wyniosła 339 285,70 zł.

Na realizację inwestycji Urząd Gminy Puławy pozyskał dotację z budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości 40 000,00 zł.