f45c67357622c31d6c1b01b85dd4b5e3 M

Otwarto oferty na budowę kanalizacji w Sadłowicach

19 kwietnia 2018 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sadłowice. Ceny zaproponowane przez Wykonawców przewyższają kwotę zabezpieczoną obecnie w budżecie Gminy Puławy na realizację tego zadania.

Złożone oferty zostaną w najbliższym czasie wnikliwie sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym, co jest niezbędne dla podjęcia dalszych decyzji dotyczących  tej inwestycji.

Zestawienie złożonych ofert jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=97&p1=szczegoly_zal&p2=340526