20201029 113959

Pamiętamy o bohaterach i zasłużonych mieszkańcach Gminy Puławy

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci
Wisława Szymborska

 

Od wielu lat samorząd Gminny Puławy z okazji Wszystkich Świętych upamiętnia miejsca pochówku poległych żołnierzy, groby zasłużonych mieszkańców Gminy Puławy a także pomniki, które są im poświęcone. W tym roku ustawiliśmy dziesiątki zniczy i kwiatów. Pragniemy, aby nie było ani jednego grobu czy pomnika, który nie zostałby upamiętniony. W ten sposób oddajemy hołd tym, którzy byli przed nami. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym…

Każdego roku lista odwiedzanych grobów i pomników wydłuża się. Duża w tym zasługa mieszkańców naszej Gminy, którzy przekazują nam informacje np. o zapomnianych grobach czy osobach, które działały na rzecz Polski czy naszej Małej Ojczyzny. Jeśli mają Państwo jakieś informacje o lokalizacji miejsc pochówku żołnierzy, partyzantów i innych osób, zasłużonych dla społeczeństwa Gminy Puławy, o których szczególnie należałoby pamiętać, prosimy o kontakt telefoniczny (81 889 05 02) lub mailowy (michal.kramarczyk@pulawy.gmina.pl).