Pan Gustaw Wójcik

Pan Gustaw Wójcik od 1986 roku był Radnym Gminy Puławy, a od 1990 do 2006 roku Sołtysem wsi Pachnowola. Do dnia dzisiejszego zasiada w Radzie Sołeckiej, której jest przewodniczącym.

W trakcie wieloletniej pracy Pana Gustawa na rzecz samorządu, to za sprawą jego działania powstawało wiele inicjatyw społecznych, np. budowy i remonty dróg, czy remont byłej Szkoły Podstawowej w Pachnowoli.  

W 2002 Pan Gustaw roku został Członkiem Spółdzielni Usług Rolniczych w Puławach z/s  w Bronowicach a od 2003 r. Członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z/s w Górze Puławskiej.

Przez około 50 lat Pan Gustaw Wójcik był czynnym działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej. W roku 1972 Uchwałą Zarządu Głównego w Warszawie za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał srebrny medal, w 1974 roku brązowy, a w 1979 roku złoty. Przez wiele lat Pan Wójcik opiekował się młodzieżowymi drużynami OSP, które w licznych zawodach pożarniczych uzyskiwały czołowe miejsca.

Pan Gustaw Wójcik był również nagradzany wielokrotnie za swoją działalność społeczną. Otrzymywał w swojej karierze liczne wyróżnienia i dyplomy. W 1988 roku Uchwałą Rady Państwa otrzymał srebrny krzyż zasługi za całokształt pracy.