PGN na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020 zostanie opracowany bez przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

logo is 2

W ramach tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020, Wójt Gminy Puławy wystąpił pismami z dnia 12 lutego 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz do Lubelskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej […]”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 02.03.2015 r. (znak: WSTV.410.6.2015.AP) wyraził opinię, że ww. projekt nie wymaga przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Lubelski  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 16.02.2015 r. (znak: DNS-NZ.7016.15.2015.GT) również wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020”.