Piekarnia „Nad Gruszką” S.C. Monika i Robert Rułka

Piekarnia „Nad Gruszką” funkcjonuje od 1992 r. produkując pieczywo i wyroby cukiernicze. W początkowym okresie działalności zakład specjalizował się wyłącznie produkcją pieczywa. Dostarczał jego duże ilości na potrzeby Jednostki Wojskowej w Dęblinie i Stawach oraz okolicznych miejscowości.

W 1993 roku poszerzono asortyment o wyroby cukiernicze, tworząc nowe miejsca pracy.

W 2007 roku współwłaścicielka Halina Rułka przeszła na emeryturę a jej miejsce w rodzinnym biznesie zajęła synowa Monika Rułka.

Zakład specjalizuje się w wypiekach różnych gatunków chleba, bułek, drożdżówek, ciast, ciasteczek, chlebów okolicznościowych i tortów według tradycyjnych receptur.

Pieczywo dostarczane jest do sklepów w Dęblinie, Puławach, oraz codziennie wieczorem sprzedawane jest gorące pieczywo w Piekarni w Gołębiu. Jakość oferowanego produktu słynie w regionie i znajduje ogólne uznanie.

Państwo Rułkowie w swej działalności wielokrotnie wspierali potrzebujących i organizację licznych imprez i wydarzeń, czego potwierdzeniem jest wiele otrzymanych dyplomów i podziękowań.