Piłkochwyty na boisku w Borowej

Po wielokrotnych apelach Pana Wójta Krzysztofa Brzezińskiego, Radni zdecydowali o zabezpieczeniu w budżecie Gminy środków na zakup i montaż piłkochwytów na boisku w Borowej.

Z wnioskiem o montaż piłkołapów zwrócili się sami mieszkańcy, dla których bardzo uciążliwe są wciąż wpadające na pobliskie posesje piłki. Wysoka metalowa konstrukcja z siatką, którą umieszcza się z tyłu bramki w celu zatrzymywania lecących piłek, z pewnością rozwiązałaby problem.

Radni podczas dwóch kolejnych obrad komisji , wniosek mieszkańców opiniowali negatywnie, tym samym pozostawiając problem bez rozwiązania.

W wyniku interwencji Pana Wójta oraz kolejnej wizyty mieszkańców Borowej, podczas ostatniej VIII Sesji  Rady Gminy Puławy 19 sierpnia 2015 r.  Radni zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 14 tys. zł na wspomnianą inwestycję.

Warto zaznaczyć, że boisko znajdujące się przy Szkole Podstawowej w Borowej służy także mieszkańcom sąsiednich miejscowości : Skoki i Matygi. Boisko stanowi miejsce do rozwoju fizycznego oraz trenowania umiejętności, a także konstruktywnego spędzania wolnego czasu.