Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020 przyjęty przez Radę Gminy Puławy

 

logo is 1

Rada Gminy Puławy uchwałami  nr VI/26/2015 z dnia 21 kwietnia br. oraz nr VII/44/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. uchwaliła przyjęcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020”.