herb

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Puławy na 2022 rok – informacja na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

W poniższym załączniku prezentujemy Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Puławy na 2022 rok – informacja na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Puławy na 2022 rok