Kraina lessowych wąwozów logo

„Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Przygotowanie założeń i procedury certyfikacyjnej w ramach Systemu certyfikacji usług i produktów Krainy Lessowych Wąwozów
 • Przygotowanie do działania Komisji Certyfikacyjnej
 • 3 szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców – uczestników Systemu certyfikacji
 • Przeprowadzenie pilotażowego procesu certyfikacji u min. 40 wnioskodawców

Efektem dotychczasowych prac jest przygotowanie procedur oraz zasad certyfikacji usług oraz produktów Krainy Lessowych Wąwozów w następujących obszarach:

 • Usługi noclegowe, w tym agroturystyka i turystyka na obszarach wiejskich
 • Usługi gastronomiczne
 • Produkty żywnościowe
 • Produkty rzemieślnicze i artystyczne
 • Atrakcje turystyczne

Kolejnym etapem jest przygotowanie działań Komisji Certyfikacyjnej. Każdy z członków Komisji Certyfikacyjne powinien:

1. Posiadać wiedzę z zakresu:

 • budowy i rozwoju produktów turystycznych, w tym w zakresie prowadzenia obiektów noclegowych, gastronomicznych oraz atrakcji turystycznych,
 • budowy i rozwoju szlaków kulinarnych, strategii i programów turystyki kulinarnej, enoturystyki etc., projektów dotyczących dziedzictwa kulinarnego i produktów,
 • dziedzictwa kulturowego Krainy Lessowych Wąwozów
 • wytycznych związanych z prowadzeniem działalności w kategoriach podlegających certyfikacji
 • preferowanej jakości poszczególnych produktów i usług,
 • specyfiki Krainy Lessowych Wąwozów oraz specyfiki jej oferty turystycznej

2. Przejść szkolenie z zakresu wiedzy o certyfikacji, w tym: celów, założeń i kryteriów certyfikacji tym samym uzyskując uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach Komisji Certyfikacyjnej proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres info@kraina.org.pl. Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o terminie szkoleń warunkujących uczestnictwo w pracach Komisji.