VII Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy – biuletyn

Biuletyn prezentujący najważniejsze działania inwestycyjne, wydarzenia kulturalne i społeczne oraz inne, istotne osiągnięcia samorządu gminnego w 2016 r. wydany w związku z VII Spotkaniem Noworocznym w Gminie Puławy, które odbyło się w dn. 27 stycznia 2017 r.

Biuletyn