e22fd3065e03acc5e6c32e5f30253cfc M

Podsumowanie działalności OSP w Skokach-Borowej i OSP w Leokadiowie

W dniu 26 lutego br. w Strażnicy OSP Skoki-Borowa a dzień później w Leokadiowie, odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Skokach-Borowej i Leokadiowie. Spotkania poświęcone były podsumowaniu działalności za okres kadencji 2011-2016 oraz wybraniu nowych Zarządów jednostek.

OSP Skoki-Borowa

W czasie trwania zebrania podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2016. Na wniosek komisji rewizyjnej ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Walne zebranie wybrało nowy Zarząd OSP Skoki-Borowa, który ukonstytuował się następująco: Prezes – Marek Teper, Naczelnik – Marek Wiraszka, Wiceprezes – Tomasz Pataj, Wiceprezes – Michał Osiński, Sekretarz – Ewelina Machul, Skarbnik – Sławomir Michalski, Gospodarz – Andrzej Pyr, Kronikarz – Jakub Gawryjołek. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący – Karolina Siedlec oraz członkowie Komisji – Adrian Komorek oraz Marcin Florecki. Delegaci na zjazd gminny: Marek Teper i Marek Wiraszka. Na przedstawiciela w zarządzie gminnym wybrano Marka Tepera.

OSP Leokadiów

Podczas zebrania podsumowano działalność za okres kadencji 2011-2016. Na wniosek komisji rewizyjnej ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Walne zebranie wybrało nowy Zarząd OSP Leokadiów, który ukonstytuował się następująco: Prezes – Zdzisław Urbanek, Naczelnik – Piotr Matysiak, Wiceprezes – Tomasz Czarnecki, Skarbnik – Damian Oleś, Sekretarz – Mariusz Urbanek, Gospodarz – Łukasz Dąbrowski. Wybrano Komisję Rewizyjną
w składzie: Przewodniczący – Krzysztof Namięta, Zastępca Przewodniczącego – Piotr Jary, członek Komisji – Dawid Chołaj. Delegaci na zjazd gminny: Zdzisław Urbanek i Piotr Matysiak. Na przedstawiciela w zarządzie gminnym wybrano Zdzisława Urbanka.

W zebraniach oprócz druhów strażaków wzięli udział: Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, Zastępca Wójta Norbert Staszak, Sekretarz Gminy Puławy Paweł Kamola oraz pracownicy Urzędu Gminy Puławy Pani Teresa Maj i Pani Ewelina Otto.