e7d681ddc0174087ad0e36dc718519dd M

Podsumowanie działalności OSP we Włostowicach

13 lutego br. o godz. 17:00 w sali OSP Włostowice odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach. Jednostka funkcjonuje w ramach gminnego oddziału ZOSP RP.

Na zebraniu obecni byli: Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński oraz Zastępca Wójta Gminy Puławy Norbert Staszak. W pierwszej części zebrania została podsumowana działalność OSP w minionym roku oraz plan działania i plan finansowy jednostki na przyszłość. Następnie Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. W drugiej części zebrania dokonano wyboru nowego zarządu.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach na okres nowej kadencji :

  • dh  Stanisław Szczypa –  Prezes
  • dh Jacek Wejman –  Wiceprezes
  • dh  Piotr Owczarz –  Naczelnik
  • dh  Maciej Nowakowski –  Sekretarz
  • dh  Andrzej Szczypa –  Skarbnik
  • dh  Tomasz Szczypa –  Gospodarz
  • dh  Tadeusz Gol –  Członek Zarządu OSP
  • dh  Tomasz Owczarz –  Członek Zarządu OSP
  • dh  Krzysztof Boruch –  Członek Zarządu OSP