4097c75a2ae44c9ffa12ddb6154d2815 M

Podsumowanie spotkań dotyczących instalacji solarnych

W czwartek, 10 marca br. w Górze Puławskiej i Gołębiu odbyły się spotkania konsultacyjno-informacyjne poświęcone projektowi z zakresu zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców. Zaproszeni eksperci zajmujący się projektowaniem instalacji solarnych, wyjaśnili szereg kwestii technicznych związanych z projektowaniem i montażem kolektorów. W drugiej części przedstawiciele Urzędu Gminy oraz eksperci zewnętrzni odpowiadali na liczne pytania stawiane przez mieszkańców.