887cc3f90c23277caf06925a32ec96c5 XL

Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy za owocną współpracę, widzenie roli szkoły w małych środowiskach wiejskich

Podziękowanie od rady pedagogicznej, pracowników, rodziców i uczniów Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu.