Logo_GOPS

Podziękowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

Serdecznie dziękuję niżej wymienionym osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom za to, że – na prośbę asystenta rodziny pracującego w GOPS w Puławach – okazały bezinteresowną pomoc finansową na rzecz jednej z rodzin, która znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji opiekuńczej i życiowej: Aleksandra Fila, Magdalena Krzewińska, Marianna Turska, Bożena Gajewska, Dariusz Górny, Katarzyna Bujko, Bożena Sobieszek, Dorota Krzyżanowska, Andrzej Małek, Rafał Zahorski, Elżbieta Pielak, Michał Krzyżanowski, Dorota Ogórek, Anna Mikuła, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Glazura Królewska w Puławach, Brico Depot w Puławach.

 

dr Tomasz Włodek
Kierownik GOPS