63347c89c07e9c7a930f531b7118de5b M

Podziękowanie za dar serca

Pragniemy złożyć serdeczne wyrazy wdzięczności dla Pani Haliny Towalskiej, za przekazanie 100 ciepłych szalików, które trafią do najbardziej potrzebujących dzieci z Gminy Puławy.

Cieszy fakt, że w naszej społeczności gminnej nie brakuje osób wielkiego serca, prezentujących postawy ofiarności i solidarności z innymi. Ten szlachetny, bezinteresowny gest dobroci powinien być dla nas wszystkich inspiracją i wzorem do naśladowania.