b069b892c6725bd357423bc8f6c17d01 M

Podziękowanie za objęcie honorowym patronatem konkursu "Nikotynie-nie!!!" 2012

Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy za objęcie honorowym patronatem  II Wojewódzkiego Konkursu Antytytoniowego “Nikotynie-nie!!!”, organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.