7a228714f4820898f86713f5349e7364 M

Podziękowanie za wsparcie festynu "Z tradycją w przyszłość"

 Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy za wsparcie organizacji i objęcie patronatem festynu “Z tradycją w przyszłość”, zorganizowanego w Bornowicach w dniu 30 sierpnia 2015 r.