9aa91352e792f145830c61b99571c730 M

Podziękowanie za wsparcie organizacji VIII Konkursu Modeli Kartonowych

Podziękowanie dla Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy za popularyzację modelarstwa poprzez wsparcie VIII Konkursu Modeli Kartonowych, który odbył się 7 i 8 grudnia 2013 r. w GOK w Gołębiu.

9aa91352e792f145830c61b99571c730 M