photo

Policja w Klubach Seniora…

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Puławach gościli w Klubach Seniora w Gołębiu (15.01.) oraz w Górze Puławskiej (23.01.).

Celem spotkania było uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa, w tym dokonywanych metodą: „na wnuczka”, „pracownika socjalnego”, policjanta”. Seniorzy mieli również okazję dowiedzieć się, jak ochronić mieszkanie przed włamaniem, jak działa telefon alarmowy 112, numer ICE oraz “koperta życia”. Policjanci przypomnieli o obowiązku używania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym oraz o podstawowych zasadach poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach. Policjanci przekazali uczestnikom elementy odblaskowe.


Projekt  “Gmina Puławy dla Seniorów” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).