Polska biega! Pobiegnij razem z nami!

Regulamin

Ogólnopolskiej Akcji pt. „ 10. Weekend Polska Biega”

Organizatora Lokalnego „Gminy Puławy”

na rok 2014

1. Cel imprezy:

            Popularyzacja biegania jako sposób na zdrowe i radosne życie, aktywne spędzanie czasu,  zdobywanie nowych przyjaźni i sprawdzanie samego siebie. Włączenie się do Ogólnopolskiej Akcji „10. Weekend Polska Biega”, ma na celu promowanie Gminy Puławy.

2. Organizator:

            Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wydawca „Gazety Wyborczej”

3. Lokalny Organizator:

            Gmina Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy

4. Fundatorzy nagród:

            Wójt Gminy Puławy

5. Termin i miejsce zawodów:

            * 5 czerwiec 2014 r.,

– godz. 11.00 – dzieci 5-cio i 6-cio letnie (zbiórka na szkolnym boisku sportowym 10 min. przed startem)

– godz. 11.20 – 1,2,3 kl. szk. podst. (zbiórka na szkolnym boisku sportowym 10 min. przed startem)

            * 5 czerwiec 2014 r., godz. 11.30 – uczestnicy pozostałych kategorii wiekowych

Zbiórka na placu przy boisku szkolnym od strony ul. Krzywej w Gołębiu

6. Trasy biegów:

            * Trasy zostaną wytyczone na boisku szkolnym w Gołębiu:

            I kat. – dzieci młodsze (5-cio i 6-cio latki) – 270 m (2 okrążenia boiska)

                        – grupa dziewcząt

                        – grupa chłopców

            II kat. – dzieci (1,2,3 kl. szk. podst.) – 400 m (3 okrążenia boiska)

– grupa dziewcząt

                        – grupa chłopców

* Trasy zostaną wytyczone na ulicy Krzywej w Gołębiu

           

III kat. – dzieci starsze (4, 5 kl. szk. podst.) – 600 m

                        – grupa dziewcząt

                        – grupa chłopców

            IV kat. – młodzież (6 kl. szk. podst., 1 kl. gimn.) –  800 m

– grupa dziewcząt

                        – grupa chłopców

            V kat. – młodzież (2,3 kl. gimnazjum)

– grupa dziewcząt – 1 000 m

                        – grupa chłopców – 1 200 m

VI kat. – open(bez ograniczeń wiekowych)

                        – grupa kobiet – 2 000 m

                        – grupa mężczyzn – 3 000 m

           

7. Program zawodów:

* Boisko szkolne:

godz. 10.50 – Zbiórka zawodników 5-cio i 6-cio letnich, podział na grupy biegowe

godz. 11.00 – biegi zawodników I kat. wiekowej

godz. 11.10 – dekoracja zawodników

godz. 11.20 – biegi zawodników II kat. wiekowej. 

godz. 11.40 – dekoracja zwycięzców, wspólna fotografia.

*Biegi uliczne:

godz. 11.30 – zbiórka zawodników III, IV, V, VI kat. wiekowych i wręczenie numerów startowych.

godz. 12.00 – biegi zawodników poszczególnych kat. wiekowych 

godz. 13.30 – dekoracja zwycięzców, wspólna fotografia.

8. Warunki uczestnictwa:

         Biegi ogólnopolskiej akcji „10. Weekend Polska Biega” zorganizowane są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych chętnych do wzięcia udziału w imprezie.

         Warunkiem uczestnictwa zawodników niepełnoletnich jest dostarczenie zgody/oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna zawodnika biorącego udział w biegu.

         Zawodnicy pełnoletni powinni podpisać oświadczenie dotyczące udziału w biegu.

   Zgłoszenie do udziału w biegach:

* I  kat. – dzieci (5-cio i 6-cio letnie)- Gminne Przedszkole w Gołębiu, nr tel. 81 881 32 97 – zgłoszenia do dnia 16.05.2014 r.

* II, III, IV, V kat. – dzieci i młodzież (od 7 do 16 lat) – nauczyciele/opiekunowie zawodników z poszczególnych szkół – zgłoszenia do dnia 30.05.2014 r.

* VI kat. – młodzież i dorośli – (od 17 do X lat) – Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, p.10– zgłoszenia do dnia 30.05.2014 r.

9. Sprawy organizacyjne i postanowienia końcowe:

         Organizator lokalny zapewnia uczestnikom biegu numery startowe.

         Bez zgody rodzica zawodnika niepełnoletniego i oświadczenia podpisanego przez pełnoletniego uczestnika biegu zawodnik nie będzie dopuszczony do udziału w biegu.

         Oświadczenie zawodnika i oświadczenie rodzica zawodnika można pobrać u opiekuna grupy lub pobrać ze strony internetowej Gminy Puławy (www.pulawygmina.pl).

         Biegi w danej kategorii wiekowej odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 10 osób w grupie, w kategorii open – minimum 5 kobiet i 5 mężczyzn.

         Regulamin Lokalnego Organizatora Ogólnopolskiej Akcji „10. Weekend Polska Biega” zostanie zamieszczony na stronie BIP Gminy Puławy (www.pulawy.gmina.pl).