hunting 2824661 1280

Polski Związek Łowiecki odwołuje polowania zbiorowe

Wobec najnowszych regulacji dotyczących obostrzeń spowodowanych zagrożeniem koronawirusem, Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane.

Zarząd Główny PZŁ ma przy tym pełną świadomość bardzo poważnych konsekwencji powyższych regulacji dla kół łowieckich przede wszystkim w kontekście wykonywania założeń budżetowych związanych z wypłatami odszkodowań za szkody łowieckie oraz realizacji rocznych planów łowieckich. Zarząd Główny PZŁ podjął już działania zmierzające do ograniczenia zakazu przeprowadzania polowań zbiorowych.