Zbrodnia w Leokadiowie była jednym z tragiczniejszych wydarzeń na terenie Gminy Puławy, dowodzącym okrucieństwa II Wojny Światowej. 14 stycznia 1944 r. to dzień, w którym rozegrało się jedno z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii naszej gminy. Niemieccy żołnierze, w zemście za partyzancką akcję przeciwko kolonistom, rozstrzelali w Leokadiowie trzydziestu trzech Polaków. W przyszłym roku będziemy obchodzić 80. rocznicę tragicznych wydarzeń.

Dzięki staraniom pracowników Urzędu Gminy Puławy udało się pozyskać 50 000 zł na rewitalizację pomnika na mogile w której spoczywają prochy osób zamordowanych.

Zakres przewidzianych do wykonania robót obejmuje:

– roboty rozbiórkowe nawierzchni z asfaltu, obrzeży, górnej części cokołu oraz demontaż krzyża metalowego, przęseł i słupków metalowych ogrodzenia,

– renowację krzyża i ogrodzenia metalowego w technologii malowania proszkowego,

– wykonanie z granitu nowej płyty pomnika z napisami i postumentu,

– montaż ogrodzenia i krzyża po renowacji,

– wykonanie nawierzchni placu i chodnika z kostki brukowej,

– pielęgnację otaczającej zieleni.

Remont mogiły realizowany będzie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Puławy.

dofinansowanoMKiDN