df95c3d9029788dcdb6f520e9151056c M

Posiedzenie Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego

We wtorek 17 marca, odbyło się już 3 posiedzenie Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego została omówiona aktualna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem (SARS-CoV-2). Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Puławy nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania. Wszystkie służby i odpowiedzialni pracownicy są postawieni w stan najwyższej gotowości.

 

Na początku spotkania została omówiona informacja przesłana przez Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę dotycząca rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Treść dokumentu dostępna jest w załączniku poniżej.

Podczas spotkania zostały omówione zasady kwarantanny domowej oraz zbiorowej. Do ewentualnej pomocy mieszkańcom naszej Gminy są gotowi żołnierze z 22. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dęblina. Do działań mogą również zostać włączeni strażacy z ochotniczych straży pożarnych przede wszystkim z Gołębia i Góry Puławskiej, którzy znajduję się w Krajowym Systemie Ratownictwa.

Zbigniew Polak – Kierownik Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji przedstawił sytuację, w jaki sposób są zabezpieczone dostawy wody i odbioru ścieków.

Tomasz Włodek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazał informację o zmianach w organizacji pracy podległych mu pracowników, którzy będą pełnili również dyżury w czasie weekendów.

 

O kolejnych informacjach z posiedzeń Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego będziemy Państwa informować na bieżąco.

Pobierz załącznik: Informacja Wojewody Lubelskiego 14.03.2020r.