Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – 29 października 2015 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, odbędzie się dnia 29 października 2015 r. (czwartek ) o godz. 1430) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puławy.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Organizacja wychowania przedszkolnego w Gminie Puławy ze szczególnym uwzględnieniem
przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola. Dyskusja. 3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie posiedzenia.