Urząd

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – etap II

Treść projektu wraz z załącznikami dostępna jest do pobrania poniżej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy – etap II

Prognoza oddziaływania na środowisko – etap II 

Załącznik II.1.1Załącznik II.1.1 Załącznik II.1.2Załącznik II.1.2 Załącznik II.1.3

Załącznik II.1.3

Załącznik II.2.1

Załącznik II.2.1

 

Załącznik II.2.2

Załącznik II.2.2

Załącznik II.3.1

Załącznik II.3.1

Załącznik II.3.2

Załącznik II.3.2

Załącznik II.4.1

Załącznik II.4.1

Załącznik II.4.2

Załącznik II.4.2

Załącznik II.5.1

Załącznik II.5.1

Załącznik II.6.1

Załącznik II.6.1

Załącznik II.7.1

Załącznik II.7.1

Załącznik II.7.2

Załącznik II.7.2

Załącznik II.8.1

Załącznik II.8.1

Załącznik II.9.1

Załącznik II.9.1

Załącznik II.10.1

Załącznik II.10.1

Załącznik II.10.2

Załącznik II.10.2

Załącznik II.11.1

Załącznik II.11.1

Załącznik II.11.2

Załącznik II.11.2

Załącznik II.12.1

Załącznik II.12.1

Załącznik II.12.2

Załącznik II.12.2