e55f1bfed4855ceb2dd17e3d13335762 M

Projekt solarny w Gminie Puławy – ważne informacje!

Aby odpowiedzieć na pytania i rozwiać obawy mieszkańców, związane z realizacją projektu instalacji solarnych w Gminie Puławy, przygotowaliśmy specjalną broszurę, zawierającą najważniejsze informacje, dotyczące m.in. szczegółów technicznych i jakości zastosowanej technologii.

Informujemy jednocześnie, że termin podpisywania umów ostatecznych i dokonywania wpłat wkładu własnego został wydłużony do 30 maja 2018 r.

Osoby, które dotychczas nie zadeklarowały udziału w projektach a są zainteresowane montażem instalacji, proszone są o kontakt z Urzędem w celu uzgodnienia ewentualnego przystąpienia do projektu.

W galerii można obejrzeć przykładowe realizacje instalacji solarnych przez firmę FlexiPower Group, która będzie wykonawcą instalacji w Gminie Puławy, jak również jej referencje.

Pobierz załącznik : broszura_inf_projekt_solarny