e01f13a655f218b7e9f0d84c1e0f5df8 M

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO”

centrum projektów polska cyfrowa

Zadanie sfinansowane w ramach projektu osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1. Wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

22 kwietnia 2020 r. Gmina Puławy zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zdalna Szkoła” (umowa o powierzenie grantu nr 1278/2020) z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Okres realizacji projektu: 22 kwietnia 2020 r. – 22 października 2020 r.

Planowana całkowita wartość projektu: 60 000,00 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne: 60 000,00 zł

Planowana całkowita kwota dofinansowania: 60 000,00 zł, co stanowi 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Cele projektu:

Celem projektu jest umożliwienie uczniom szkół podstawowych do udziału w zdalnych lekcjach w oparciu o podstawy programowe W efekcie przeprowadzonych działań zwiększy się ilość uczniów z możliwością zdalnej nauki w gminie Puławy.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

  • zakup sprzętu komputerowego (laptopów)

Dzięki realizacji zadania zwiększy się liczba uczniów uczestniczących w zdalnej nauce. System ten został przyjęty w odpowiedzi na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach mogą zasiąść przed monitorami komputerów i w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.