a89deac053396e24d6cf47cd0576ab59 M

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Tekst zmiany studium gminy Puławy wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Rysunek zmiany studium – Zarzecze (2)

Rysunek zmiany studium – Gołąb (3)

Rysunek zmiany studium – Pachnowola

Rysunek zmiany studium – Bronowice (2)

Rysunek zmiany studium – Bronowice

Rysunek zmiany studium – Góra Puławska (2)

Rysunek zmiany studium – Opatkowice

Rysunek zmiany studium – Gołąb (2)

Rysunek zmiany studium – Gołąb

Rysunek zmiany studium – Góra Puławska

Rysunek zmiany studium – Skoki

Rysunek zmiany studium – Kol. Góra Puławska

Rysunek zmiany studium – Polesie

Rysunek zmiany studium – Kowala

Rysunek zmiany studium – Klikawa

Prognoza oddziaływania na środowisko – wyłożenie

Tekst zmiany studium gminy Puławy – wyłożenie