Projekty

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – w granicach miejscowości Gołąb (pobierz)

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy – w granicach miejscowości Gołąb (pobierz)

Prognoza Oddziaływania na Środowisko (pobierz)