tractor 1732144 1920

Propozycja współpracy dla rolników

MPWiK „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH OFERUJE BEZPŁATNE PRZEKAZANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W CELU ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA ORAZ UŻYŹNIENIA GRUNTÓW.

Komunalne osady ściekowe bogate są w substancje organiczne i mineralne, a jednocześnie są bezpieczne sanitarnie. Spełniają one wiele istotnych funkcji: regulują kwaśny odczyn gleb, umożliwiają zachowanie odpowiedniej struktury gleby oraz dostarczają rośliną substancji odżywczych oraz makro i mikroelementów.

OBOWIĄZKI ROLNIKA:
1. Posiadanie gruntów rolnych o wielkości min. 10 ha (kilka działek sąsiadujących ze sobą).
2. Opracowania planu nawożenia uwzględniającego dawki osadu.
3. Posiadanie sprzętu do równomiernego rozprowadzenia osadu na powierzchni gruntu i wymieszania z glebą

INFORMACJE DODATKOWE:
Wydział Oczyszczalni Ścieków – tel. (81) 458 68 80
www.mpwik.pulawy.pl (zakładka aktualności – ogłoszenia)