Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skoki

projekty prow 20142020 banner

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. “Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skoki” mająca na celu stworzenie warunków do lokalnej działalności kulturalnej poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejnowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania “Zielony Pierścień”. W wyniku realizacji zadania został przebudowany jeden ogólnodostępny obiekt na działalność kulturalną.

 ZAKRES PROJEKTU:

Przebudowa polegała na dostosowaniu pomieszczeń do obowiązujących przepisów dotyczących obiektów użyteczności publicznej bez zmian konstrukcji budynku. Budynek został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku zaprojektowano nowe pomieszczenia: kuchnię, kotłownię, łazienkę dla osób niepełnosprawnych (z dostępem dla kobiet) oraz łazienkę męską.

 W budynku zostały wykonane następujące instalacje:

  • kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do nowego zbiornika bezodpływowego,
  • wody zimnej i ciepłej z niezbędną armaturą,
  • centralnego ogrzewania – źródłem ciepła i ciepłej wody jest kocioł gazowy jednofunkcyjny. Dodatkowo do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano układ jednego kolektora próżniowego, zlokalizowanego na dachu budynku – odbiornikami ciepła są grzejniki stalowe płytowe wyposażone w zawory termostatyczne,
  • gazowa – gaz doprowadzony jest do kuchenki gazowej oraz kotła gazowego,
  • elektryczna: demontaż układu pomiarowego i ponowny montaż w nowej tablicy, wykonanie instalacji gniazd z montażem osprzętu, montaż instalacji oświetlenia i opraw oświetleniowych, pomiary przewodów,
  • odgromowa.

Termin realizacji: wrzesień 2017 – styczeń 2018 r.
Całkowity koszt inwestycji: 258 126,94 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 124 622,00 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6A, 26-600 Radom