Przebudowa dróg gminnych w Bronowicach

inwestycje gminne baner

 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRONOWICE

 I. Przebudowa drogi gminnej Nr 107498L w miejscowości Bronowice od km 0 + 000,00 do km 0 + 616,10.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 616,10 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

Zakres robót obejmował m.in.:

 1. roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 2. roboty ziemne,
 3. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 4. wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
 5. wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym,
 6. mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa oraz skropienie asfaltem pod warstwę wiążącą,
 7. wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 8. mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie asfaltem pod warstwę  ścieralną nawierzchni,
 9. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 10. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
 11. oznakowanie pionowe drogi.
II. Przebudowa drogi gminnej – dz. nr ewid. 671 w miejscowości Bronowice od km 0 + 000,00 do km 0 + 068,50

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 68,50 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

Zakres robót obejmował m.in.:

 1. roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 2. regulacja pionowa zaworów wodociągowych,
 3. wydłużenie przepustu rurowego,
 4. roboty ziemne,
 5. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 6. wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
 7. wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym,
 8. mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa oraz skropienie asfaltem pod warstwę wiążącą,
 9. wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 10. mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie asfaltem pod warstwę  ścieralną nawierzchni,
 11. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 12. wykonanie palisady betonowej,
 13. oczyszczanie, wyrównanie i plantowanie poboczy,
 14. oznakowanie pionowe drogi.
III. Przebudowa drogi gminnej – dz. nr ewid. 683 w miejscowości Bronowice od km 0 + 000,00 do km 0 + 055,85.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 55,85 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m

Zakres robót obejmował m.in.:

 1. roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 2. regulacja pionowa zaworów wodociągowych,
 3. roboty ziemne,
 4. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 5. wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
 6. wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym,
 7. mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa oraz skropienie asfaltem pod warstwę wiążącą,
 8. wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 9. mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie asfaltem pod warstwę  ścieralną nawierzchni,
 10. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. po zagęszczeniu 4 cm,
 11. oczyszczanie, wyrównanie i plantowanie poboczy,
 12. oznakowanie pionowe drogi.

Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2018 r.
Wartość robót budowlanych: 490 660,51 zł

Wykonawca: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych LUBARTÓW S.A.”, ul. Krańcowa 7, 21 – 100 Lubartów