Droga w Kochanowie

Przebudowa drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów

 

Flaga Polski f6b167287b90842b27be49eb4689afb3

Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów

Kwota dofinansowania: 188 178,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 376 356,00 zł