parowa

Przebudowa drogi gminnej Nr 107951L od km 0+003,00 do km 0+195,40 w miejscowości Góra Puławska

 

Flaga Polski f6b167287b90842b27be49eb4689afb3

Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107951L od km 0+003,00 do km 0+195,40 w miejscowości Góra Puławska

Kwota dofinansowania: 266 323,80 zł

Całkowita wartość inwestycji: 711 507,52 zł