1606382711751

Przebudowa drogi gminnej Nr 107512L od km 0+000,00 do km 2+107,00 w miejscowości Anielin z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Dzięki zrealizowanej w dniach 23.07.2020 – 15.12.2020 r. inwestycji przebudowy drogi w Anielinie wykonano 2,107 km nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami gruntowymi, oczyszczeniem i wyprofilowaniem przydrożnych rowów, budową linii oświetlenia drogowego z 51 słupami i 52 oprawami ze źródłem światła LED, budową 6 peronów przystankowych z kostki brukowej oraz aktualizację oznakowania poziomego i pionowego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 339 325,61 zł, z czego 669 662,00 zł zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.