9243c4e6c1fa1938e50087fb954581e0 M

Przebudowa ul. Żuławy z dofinansowaniem Wojewody Lubelskiego!

Jeszcze w tym roku ulica Żuławy w Gołębiu zostanie przebudowana. Uda się to m.in. dzięki uzyskaniu dofinansowania od Wojewody Lubelskiego.

W poniedziałek 27 maja, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a Gminą Puławy reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Brzezińskiego w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107483L – ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb (etap II) – od km 0 + 420 do km 1 + 080,16. Uzyskana kwota wsparcia finansowego w wysokości 781 259 zł umożliwia realizację inwestycji w pełnym zaplanowanym zakresie, tj. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości około 660 m, chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

Gmina Puławy już wcześniej ogłosiła przetarg na wybór Wykonawcy tego zadania, otwarcie ofert odbędzie się w najbliższy czwartek (30 maja). Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych upływa 15 października br.