herb

Przerwa w wydawaniu dowodów osobistych

Szanowni Państwo,

działając wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (resort cyfryzacji) oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem
29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty[1], uprzejmie informuję
o planowanym na dzień 28 grudnia br.:

Uprzejmie proszę o niezwłoczne poinformowanie podległych organów gmin o konieczności:

  • przekazania w dniu 28 grudnia do godz. 1200 do personalizacji wszystkich wniosków o wydanie dowodu osobistego przyjętych na podstawie przepisów dotychczasowych;
  • powiadomienia obywateli o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023 r. (np. na stronie internetowej urzędu, na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu).

Od godziny 1200 w dniu 28 grudnia 2023 r. wykonywanie operacji w RDO
do czasu produkcyjnego wdrożenia nowej wersji systemu, będzie ograniczone,
ale nadal będzie dostępna możliwość m.in. wydania wnioskodawcy dowodu osobistego.

Jednocześnie z uwagi na zmiany w zakresie postaci składanego wniosku, należy dołożyć starań, aby wszystkie wnioski w statusie zawieszony zostały również przekazane do personalizacji do godz. 1200 dnia 28 grudnia 2023 r.

Informacje w zakresie sposobu postępowania z wnioskami przyjętymi przed
29 grudnia br., które nie zostały przesłane do personalizacji do podanego czasu, po ustaleniu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, przekazane będą odrębnym pismem.

 

Z wyrazami szacunku

Beata Stępińska

Dyrektor Departamentu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

[1] zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. (M. P. poz. 1385).