Herb Powiatu Puławskiego

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŻYRZYNIE

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 362/4 o powierzchni 0,1400 ha, położonej w Żyrzynie przy ul. Pałacowej, Gmina Żyrzyn.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy
Al. Królewskiej 19 w Sali nr 102.
Termin wpłaty wadium upływa z dniem 25 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia dostępnej pod adresem: https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=185113 oraz pod nr tel.: 81 886 11 62 – sprawę prowadzi Agnieszka Kapłon – inspektor w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami.